Sterilectric Solutions er Norges eldste produsent og leverandør av UV-lysrør og UV-anlegg for sterilisering av luft.

Vi har spesialisert oss på leveranser av utstyr for bakteriedrepende UV-stråling til helsesektoren, industrien og laboratorievirksomhet.

Vi lager og tilpasser bakteriedrepende
UV-anlegg for mange ulike behov.

Hovedproduktene er kabinett for steril oppbevaring og armaturer for sterilisering av luft og overflater.

Noen bruksområder for vårt utstyr er; helsestasjoner, sykehus, lege- og tannlegekontorer, veterinærinstitutt og -høyskoler, næringsmiddelindustri og laboratorier.

STERILECTRIC
UV-ARMATUR

For luftsterilisering i produksjonslokaler og oppholdsrom plasseres Sterilectric-armaturen i pendeloppheng, slik at bare rommets øvre del settes under bestråling. Den luftsirkulasjon som alltid forekommer i et rom medfører at frittsvevende mikroorganismer blir ført opp i det bestrålte området hvor de drepes.

Mikroorganismer i frittsvevende tilstand er så ømfintlige for strålene fra UV-lampen at de i løpet av brøkdelen av et sekund, eller sekunder, vil være uskadeligjort.

I laboratorier benyttes lampen også til sterilisering av benkoverflater og gulv. Lampen vender da ned for direkte bestråling.

STERILECTRIC
UV-SKAP

For bruk til steril oppbevaring ble UV-lampen plassert i et kott som så dannet et sterilt avlukke. Rengjorte og steriliserte instrumenter o.l. ble så plassert i avlukket. Der bevarte de sin sterilitet over ubegrenset tid., forutsatt at UV-lysrøret ble skiftet regelmessig, for den bakteriedrepende effekten avtar over tid.

I 1957 utviklet Ultra-Electric AS også et UV-skap til bruk for steril oppbevaring. De første Sterilectric-skapene var laget i rustfritt stål og ble svært dyre. Skapet har siden gjennomgått en kontinuerlig videreutvikling, noe som har gjort denne oppbevaringsmetoden mer anvendelig og lettere tilgjengelig.

STERILECTRIC
Skap for steril oppbevaring

Alle steriliserte instrumenter og gjenstander kan oppbevares sterilt i UV-skapet i ubegrenset tid.

Selv om et instrument taes ut av skapet og legges tilbake uten å være brukt, vil overflate -kontaminasjonen som har funnet sted umiddelbart bli uskadeliggjort av strålningen i skapet. instrumentene er derfor sterile og klare til bruk til enhver tid.

Sterilectric -skapets effektivitet skyldes det faktum at ca 94% av strålingsenergien fra UV-lysrøret er i den bakteriedrepende bølgelengden 253,7 nm (nanometer) , og ikke i bølgelengder som utvikler varme eller andre uønskede energikrevende effekter.

Sterilectric-skapet bruker vanlig nettspenning. Sekundærspenningen er 750 volt og strømforbruket er 12 watt.

Det bakteriedrepende UVC-lysrøret har en levetid på ca. 26.000 brenntimer og bør skiftes hvert tredje år.

Sterilectric-armaturens og Sterilectric-skapets særlige fortrinn er:

  • Svært høy effekt, i det ca. 94 % av stråleenergien er i den bakteriedrepende bølgelengden 253,7 nm.
  • Tilnærmet ingen utvikling av ozon, varme eller andre bistråler
  • Overlegent lang brenntid, ca. 26.000 timer med tilnærmet full effekt.
  • Svært lavt energiforbruk, 12 – 24 watt.

Sterilectric Solution AS
Syrinveien 10, N- 7059 Trondheim

Telefon: +47 22 11 56 05

Mobil: +47 906 05 159

E mail: frode.evensen@sterilectric.no