STERILECTRIC UV-ARMATUR

For luftsterilisering i produksjonslokaler og oppholdsrom plasseres Sterilectric-armaturen i pendeloppheng, slik at bare rommets øvre del settes under bestråling. Den luftsirkulasjon som alltid forekommer i et rom medfører at frittsvevende mikroorganismer blir ført opp i det bestrålte området hvor de drepes. Mikroorganismer i frittsvevende tilstand er så ømfintlige for strålene fra UV-lampen at de i løpet av brøkdelen av et sekund, eller sekunder, vil være uskadeligjort. I laboratorier benyttes lampen også til sterilisering av benkoverflater og gulv. Lampen vender da ned for direkte bestråling.

 

STERILECTRIC UV-SKAP

For bruk til steril oppbevaring ble UV-lampen plassert i et kott som så dannet et sterilt avlukke. Rengjorte og steriliserte instrumenter o.l. ble så plassert i avlukket. Der bevarte de sin sterilitet over ubegrenset tid., forutsatt at UV-lysrøret ble skiftet regelmessig, for den bakteriedrepende effekten avtar over tid

I 1957 utviklet Ultra-Electric AS også et UV-skap til bruk for steril oppbevaring. De første Sterilectric-skapene var laget i rustfritt stål og ble svært dyre. Skapet har siden gjennomgått en kontinuerlig videreutvikling, noe som har gjort denne oppbevaringsmetoden mer anvendelig og lettere tilgjengelig.

Sterilectric – skap for steril oppbevaring

Alle steriliserte instrumenter og gjenstander kan oppbevares sterilt i UV-skapet i ubegrenset tid.

Selv om et instrument taes ut av skapet og legges tilbake uten å være brukt, vil overflate -kontaminasjonen som har funnet sted umiddelbart bli uskadeliggjort av strålningen i skapet. instrumentene er derfor sterile og klare til bruk til enhver tid.

Sterilectric -skapets effektivitet skyldes det faktum at ca 94% av strålingsenergien fra UV-lysrøret er i den bakteriedrepende bølgelengden 253,7 nm (nanometer) , og ikke i bølgelengder som utvikler varme eller andre uønskede energikrevende effekter.

Sterilectric-skapet bruker vanlig nettspenning. Sekundærspenningen er 750 volt og strømforbruket er 12 watt.

Det bakteriedrepende UVC-lysrøret har en levetid på ca. 26.000 brenntimer og bør skiftes hvert tredje år.

 

Sterilectric-armaturens og Sterilectric-skapets særlige fortrinn er:

  • Svært høy effekt, i det ca. 94 % av stråleenergien er i den bakteriedrepende bølgelengden 253,7 nm.
  • Tilnærmet ingen utvikling av ozon, varme eller andre bistråler.
  • Overlegent lang brenntid, ca. 26.000 timer med tilnærmet full effekt.
  • Svært lavt energiforbruk, 12 – 24 watt.