BAKTERIEDREPENDE ULTRAFIOLETTE STRÅLER, – UV-stråler

Historikk

Allerede så tidlig som i år 1877 hevdet et par engelske vitenskapsmenn, at ultrafiolette stråler, UV-stråler, virket bakteriedrepende.

Det viste seg at det var en spesiell bølgelengde i det ultrafiolette spekter som var egnet til å gi denne effekten. Det tok imidlertid mange år før man klarte å dra fordel av denne viten. Først omkring 1930 tok arbeidet med å fremstille en bakteriedrepende UVC-lampe til for alvor. Forskjellige typer kom etter hvert på markedet, mer og mindre effektive, men det ble stadig gjort fremskritt på dette området.

Problemet var å fremstille en UV-lampe med tilstrekkelig intensitet til at man kunne dra praktisk nytte av det i større målestokk. Samtidig måtte stråler av andre bølgelengder elimineres da disse forårsaket uønskede bieffekter som f.eks. dannelse av ozon. Oson er nemlig direkte giftig om det forekommer i en større konsentrasjon enn en ½ liter pr. 1 mill. liter luft. Ozon kan således virke skadelig på mennesker og dyr, samtidig som det setter lukt og smak på nærings- og nytelsesmidler.

Fakta

Kortbølget ultraviolett lys (UVC) virker bakteriedrepende. Effekten er avhenig av intesitet og tid. Ved bølgelengde ca. 253,7 nm, er intensiteten og den bakteriedrepende virkningen størst. I dette bølgeområde virker UV-strålene ødeleggende på mikroorganismer som sporer, sopp, bakterier og virus, ved å forårsake en kjemiskreaksjon i cellen. De bakteriedrepende UVC-stråler er usynlige.

Øynene er svært ømfintlige for UV-strålene og må ikke utsettes for direkte bestråling i lengre tid. Strålene har ingen gjennomtrengningsevne, så man kan enkelt beskytte seg med en vernebrille eller en ansiktsskjerms. Likeledes bør man beskytte huden da eksponering kan gir solforbrenning, men ingen bruning.

STERILECTRIC BAKTERIEDREPENDE
UV-LYSRØR

Sterilectric bakteriedrepende UV-lysrør ble utviklet og produsert i Norge av firma Ultra-Electric AS, og i 1950 ble de første installasjonene foretatt. I 1957 utviklet og patenterte Ultra-Electric AS et spesielt UV-lysrør som gjorde bruken av bakteriedrepende UVC-lys lettere å anvende på ulike bruksområder.

Eksperimenter med bestråling av bakteriekulturer med Sterilectric-lampen har vært foretatt av professor dr. med. Th. Thjøtta ved Bakteriologisk Institutt, Rikshospitalet i Oslo. Bakterier og muggsopp utsådd på glasskåler ble plassert under bestråling i 1 m avstand fra Sterilectric-lampen. Halvparten av skålene ble skjermet med en glassplate, da de bakteriedrepende UVC-strålene ikke går gjennom glass. Testen viste at i de tildekkede skålene var det en betydelig oppblomstring, mens det i de bestrålte skålene ikke fantes noen slik vekst.

STERILECTRIC bakteriedrepende
UV-lampe

Sterilectric UV-Lampe kan anvendes og nyttiggjøres på mange områder. Den benyttes først og fremst til sterilisering av luften i laboratorier, produksjonslokaler, venteværelser, arbeidsrom, lagre, dyrestaller og lignende, slik at infeksjonsfaren reduseres. Dernest benyttes UV-lampen for direkte bestråling av arbeidsflater og gjenstander. Strålene fra UV-lampen virker også oksiderende på gassarter av organisk opprinnelse, slik at sjenerende lukt nøytraliseres.

Sterilectric-lampens særlige fortrinn:

  • Høyeste bakteriedrepende effekt.
  • Stor rekkevidde
    Spesialkonstruert dreibar armatur med sikker avskjerming
  • Lavt strømforbruk, kun 23 watt
  • UV-rørets overlegne lange brenntid, 30-40000 timer

Armaturen er beregnet for tak- eller veggmontering og er vendbar i opphengsbøylen. Standard utførelse er hvit og den leveres etter ønske, med eller uten sprutsikker koplingsboks.

Teknisk data

Armatur: Total lengde 1,15m, vekt 6,5kg.
Transformator_ Sekundærspenning 750 volt, 0,056 amp.

Sterilectric UV-lampe avgir et svakt blått lys og kan ikke benyttes til belysning.